Forslag fra stortingsrepresentantene Harald Ellefsen, Kaci Kullmann Five og Thea Knutzen om opphevelse av lov av 26. april 1985 nr. 20 om åpningstider for utsalgssteder

Dokument nr. 8:35, innst. O. nr. 84 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Harald Ellefsen, Kaci Kullmann Five, Thea Knutzen Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1989 Innst. O. nr. 84 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1989