Representantforslag om endring av arbeidsmiljøloven § 14-12 (2) fyrste punktum om tidsavgrensa innleige av arbeidsfolk

Dokument 8:16 L (2016-2017), Innst. 173 L (2016-2017)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 07.02.2017 Innst. 173 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama eit representantforslag frå Senterpartiet om endring av arbeidsmiljøloven § 14-12 (2) fyrste punktum om tidsavgrensa innleige av arbeidsfolk. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2017

   Behandlet første gang i Stortinget: 16.02.2017