Bergstø, Kirsti

Bergstø, Kirsti (1981-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Representant for
Akershus 2021-2025
Medlem
Arbeids- og sosialkomiteen
Ansiennitet:
6 år, 163 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Arbeids- og sosialkomiteen

Medlem
02.05.2023 - 30.09.2025

Den utvidede utenriks- og forsvarskomité

Medlem
22.03.2023 - 30.09.2025

Valgkomiteen

Medlem
09.10.2021 - 30.09.2025

Stortingets delegasjon til Nordisk råd

Varamedlem
18.10.2022 - 30.09.2024

Sosialistisk Venstreparti

Leder gruppestyret
22.03.2023 - 30.09.2025

Biografi

Personalia

 • Født 01.07.1981 i Rana, Nordland
 • Datter av ingeniør Harald Bergstø (1943-1996) og konsulent Erna Bergstø (1955-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Finnmark, 2005 - 2009, SV.
 • Representant nr 5 for Finnmark, 2013 - 2017, SV.
 • Representant nr 10 for Akershus, 2021 - 2025, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2021-2025

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 19.10.2021 - 21.10.2021
  Leder, Arbeids- og sosialkomiteen, 21.10.2021 - 02.05.2023
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 22.03.2023 - 30.09.2025
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 02.05.2023 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017

  2021-2025

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 28.10.2021 - 08.06.2022
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 18.10.2022 - 30.09.2024

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 26.11.2014 - 30.09.2017

  2021-2025

  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 09.10.2021 - 22.03.2023
  Leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 22.03.2023 - 30.09.2025

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, , 19.11.2010 - 05.03.2012

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Rognan barneskole 1988-1989
 • Varangerbotn barneskole 1989-1994
 • Karlebotn ungdomsskole 1994-1997
 • Vadsø videregående skole 1997-2000
 • Barnevernspedagogutdanning, Høgskolen i Finnmark 2001-2002
 • Barnevernspedagogutdanning, Høgskolen i Oslo 2004-2006
 • Barnevernspedagogutdanning, Høgskolen i Finnmark 2008-2009

Yrke

 • Strømsveien bofellesskap 2002-2003
 • Nordvoll SFO 2003-2004
 • Alta krisesenter 2009
 • NAV Nesseby 2009-2010
 • Hjelpetjenesten, Nesseby 2012-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Nesseby Kommunestyre 2011-2015

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Finnmark 1999-2003

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sentralstyret i Sosialistisk Ungdom 2002-2008
 • Fagpolitisk leder Sosialistisk Ungdom 2004-2006
 • Leder Sosialistisk Ungdom 2006-2008
 • Leder Nesseby SV 2009-2011
 • Medlem SVs kvinnepolitiske utvalg fra 2012
 • Nestleder SV fra 2017

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Elevorganisasjonen i Finnmark 1998-2000
 • Nestleder Elevorganisasjonen i Norge 2000-2001
 • Medlem Sentralstyret i Nei til EU 2008-2009
 • Varamedlem Brukerrådet for representantordninger 2013-2017

Litteratur

 • Marthinsen, Marianne og Stein Ørnhøi (red.): Mellom maktene. Norske strategiske interesser, Res publica Oslo 2008
 • Bergstø, Kirsti: "Rødgrønt samarbeid - muligheter og problemer", i Vardøger, nr. 31 2009., Vardøger Trondheim 2009
 • Korsvik, Trine Rogg og Ane Stø (red.): Nei til kjøp av sex og kropp!, Kolon Forlag Oslo 2010