Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Bergstø, Kirsti

Bergstø, Kirsti (1981-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 2013-2017
Ansiennitet:
4 år, 6 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 01.07.1981 i Rana, Nordland
 • Datter av ingeniør Harald Bergstø (1943-1996) og konsulent Erna Bergstø (1955-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Finnmark, 2005 - 2009, SV.
 • Representant nr 5 for Finnmark, 2013 - 2017, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 26.11.2014 - 30.09.2017

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Barne- og likestillingsdepartementet, 19.11.2010 - 05.03.2012

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Rognan barneskole 1988-1989
 • Varangerbotn barneskole 1989-1994
 • Karlebotn ungdomsskole 1994-1997
 • Vadsø videregående skole 1997-2000
 • Barnevernspedagogutdanning, Høgskolen i Finnmark 2001-2002, 2008-2009
 • Barnevernspedagogutdanning, Høgskolen i Oslo 2004-2006

Yrke

 • Strømsveien bofellesskap 2002-2003
 • Nordvoll SFO 2003-2004
 • Alta krisesenter 2009
 • NAV Nesseby 2009-2010
 • Hjelpetjenesten, Nesseby 2012-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Nesseby kommunestyre 2011-2015

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesting, Finnmark 1999-2003

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sentralstyret i Sosialistisk Ungdom 2002-2008
 • Fagpolitisk leder Sosialistisk Ungdom 2004-2006, leder 2006-2008
 • Leder Nesseby SV 2009-2011
 • Medlem SVs kvinnepolitiske utvalg fra 2012
 • Nestleder SV fra 2017

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Elevorganisasjonen i Finnmark 1998-2000
 • Nestleder Elevorganisasjonen i Norge 2000-2001
 • Medlem Sentralstyret i Nei til EU 2008-2009
 • Varamedlem Brukerrådet for representantordninger 2013-2017

Litteratur

 • Marthinsen, Marianne og Stein Ørnhøi (red.): Mellom maktene. Norske strategiske interesser, Res publica Oslo 2008
 • Bergstø, Kirsti: "Rødgrønt samarbeid - muligheter og problemer", i Vardøger, nr. 31 2009., Vardøger Trondheim 2009
 • Korsvik, Trine Rogg og Ane Stø (red.): Nei til kjøp av sex og kropp!, Kolon Forlag Oslo 2010