Forslag fra stortingsrepresentantene Hanna Kvanmo, Tora Aasland Houg, Arent M. Henriksen og Magnar Sortåsløkken om lov om endring i lov av 20. mars 1987 nr. 15 om økonomisk boikott av Sør-Afrika og Namibia for å bekjempe apartheid

Dokument nr. 8:40, innst. O. nr. 74 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Arent M. Henriksen, Hanna Kvanmo, Magnar Sortåsløkken, Tora Aasland Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.05.1989 Innst. O. nr. 74 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1989