Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om bruk av tvang i psykisk helsevern

Hvor er saken nå?

  1. 1 Redegjørelse
  2. 2 Debatt

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status