Opprettelse av midlertidige stillinger (4 år) som sendemann I (ambassadør) og kontorfunksjonær ved delegasjonen i Geneve

St.prp. nr. 99, innst. S. nr. 209 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 24.05.1989 Innst. S. nr. 209 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1989