Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 30 S (2016-2017), kap. 456 og 3456, Innst. 141 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2016 Innst. 141 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2016 i rammeområde 17 under Justis- og beredskapsdepartementet (Nødnett). Det ble gjort vedtak i tråd med innstillingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2016