Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 30 S (2016-2017), unnateke kap. 456 og 3456, 490, 496, 497, 3490, 3496 og 3497, Innst. 130 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2016 Innst. 130 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i budsjettet for 2016 for de kapitler som hører inn under justis- og beredskapsdepartementet og som er fordelt til justiskomiteen ved Stortingets vedtak. Endringene følger først og fremst av endringer i regnskapstall og endrede anslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2016