Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om slokkingen av FM-nettet

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status