Valg av styreleder for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Innst. 153 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.12.2016 Innst. 153 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt tingrettsdommer Åsne Julsrud til ny styreleder for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter for perioden 1.1.2017-30.6.2019.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2016