Representantforslag om nasjonale tiltak for å stanse forsøpling av havet og kysten

Dokument 8:31 S (2016-2017), Innst. 213 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Rasmus Hansson Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 14.03.2017 Innst. 213 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om nasjonale tiltak for å stanse forsøpling av havet og kysten. Det ble vedtatt å be regjeringen særskilt belyse hvordan gratis levering av marint avfall bør organiseres, og komme tilbake til dette på egnet måte. I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen fremme en sak om endring av forurensingsloven, slik at kommunene får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyrer i forsøplingssaker.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 28.03.2017