Endringar i statsbudsjettet for 1989 under kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m.v. og 2755 Helsetjenesten i kommunane

St.prp. nr. 135, innst. S. nr. 278 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.06.1989 Innst. S. nr. 278 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1989