Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Meld. St. 35 (2016-2017), Innst. 455 S (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 08.06.2017 Innst. 455 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens melding om oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet. Stortinget vedtok at regjeringen senest innen 2020 skal følge opp arbeidet med en helhetlig nasjonal plan for marine verneområder. Det ble vedtatt at regjeringen i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, skal legge frem en faglig oppdatert avgrensing av hele iskantsonen inkludert «Vesterisen», basert på best tilgjengelig vitenskapelig kunnskap. Det ble videre vedtatt at regjeringen skal legge til grunn at en eventuell ny definisjon av iskanten skal skje med utgangspunkt i en helhetlig revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2017