Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Meld. St. 45 (2016-2017)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Klima- og miljødepartementet Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen

Saksgang