Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Meld. St. 45 (2016-2017), Innst. 127 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 15.02.2018 Innst. 127 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens melding om avfall og sirkulær økonomi. En sirkulær økonomi innebærer at virkemidler som støtter materialgjenvinning og riktig prising av miljøskader knyttet til avfall, bidrar til økte framtidige muligheter for utnyttelse av avfall og til at en stadig større del av ressursene i avfall vil kunne utnyttes. Det ble gjort en rekke vedtak - bl.a. at regjeringen skal utarbeide en nasjonal strategi for en sirkulær økonomi og sette nasjonale mål for avfallsforebygging, materialgjenvinning og gjenbruk i tråd med EUs sirkulære økonomipakke. Videre ble det vedtatt at regjeringen skal innføre et regelverk, som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i bruk, og at regjeringen skal revidere strategi mot marin plastforsøpling og spredning av mikroplast innen 2020. Det ble også vedtatt at regjeringen skal fremme forslag til en matkastelov som omfatter næringsmiddelindustrien og matvarebransjen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2018

   Behandlet i Stortinget: 27.02.2018