Representantforslag om å ta vare på truede bestander av villaks og sjøørret (i Hardanger)

Dokument 8:37 S (2016-2017), Innst. 242 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Rasmus Hansson Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Forslag fra (MDG)
Innstilling avgitt 28.03.2017 Innst. 242 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å ta vare på truede bestander av villaks og sjøørret (i Hardanger). Forslaget er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2017