Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å ta vare på truede bestander av villaks og sjøørret (i Hardanger)

Dette dokument

  • Representantforslag 37 S (2016–2017)
  • Dato: 01.02.2017
  • Sidetall: 3

Innhold

Til Stortinget
1. februar 2017

Rasmus Hansson