Representantforslag om å innføre en nærhetsreform i barnevernet

Dokument 8:38 S (2016-2017), Innst. 351 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 30.05.2017 Innst. 351 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Senterpartiet om å innføre en nærhetsreform i barnevernet. Forslaget fikk ikke tilslutning av et flertall på Stortinget, og dokumentet ble vedlagt protokollen. Forøvrig vises det til statsrådens svarbrev og til de respektive partienes merknader i Innst. 354 L (2016-2017) jf. Prop. 73 L (2016-2017).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2017