Greni, Heidi

Greni, Heidi (1962-)

Parti:
Senterpartiet
Representant for
Sør-Trøndelag 2017-2021
Medlem
Kommunal- og forvaltningskomiteen
Ansiennitet:
9 år, 313 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Kommunal- og forvaltningskomiteen

Medlem
12.10.2017 - 30.09.2021

Stortingets delegasjon til Nordisk råd

Medlem
13.10.2020 - 30.09.2021

Senterpartiet

Medlem gruppestyret
02.10.2017 - 30.09.2021

Senterpartiet

Innpisker
02.10.2017 - 30.09.2021

Biografi

Personalia

 • Født 03.07.1962 i Haltdalen, Sør-Trøndelag
 • Datter av gårdbruker Bjørn Greni (1935-2018) og husmor Kari Brennås Brennås (1940-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 2009 - 2013, Sp.
 • Representant nr 8 for Sør-Trøndelag, 2013 - 2017, Sp.
 • Representant nr 5 for Sør-Trøndelag, 2017 - 2021, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 04.03.2011-30.09.2013 for Ola Borten Moe.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2017-2021

  Midlertidig fjerde visepresident, Stortinget, 14.01.2020 - 03.04.2020

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 12.04.2011 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 21.10.2014 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2020
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 13.10.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Første varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 18.06.2012 - 30.09.2013
  Vara innpisker, Senterpartiet, 01.10.2012 - 24.04.2013
  Innpisker, Senterpartiet, 24.04.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Innpisker, Senterpartiet, 16.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 02.10.2017 - 30.09.2021
  Innpisker, Senterpartiet, 02.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hv skole (ungdomskole) 1976-1979
 • Røros videregående skole (allmennfag) 1979-1981
 • Skjetlein videregående skole (agronom) 1981-1982
 • Samvirkeskolen (avd.leder-kurs) 1987

Yrke

 • Butikkmedarbeider, Coop marked Ålen 1987-2011

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Holtålen kommunestyre 2003-2007, ordfører 2011-2011 (Permisjon fra ordførerverv grunnet vararepresentasjon på Stortinget. ), medlem 2011-2015, 2015-2019
 • Medlem Holtålen formannskap 2007-2011

Tillitsverv i partier

 • Leder Holtålen Sp    , styremedlem

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Brukerrådet for representantordninger 2013-2019, nestleder fra 2019