Representantforslag om ny organisering av norske blodbanker («Norges blodbank») og mulighet for bruk av bank-id i blodbank for blodgivere

Dokument 8:40 S (2016-2017), Innst. 262 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, André N. Skjelstad, Iselin Nybø, Ketil Kjenseth Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 25.04.2017 Innst. 262 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Venstre om en ny modell for organisering av norske blodbanker. Flertallet bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet gir i innstillingen uttrykk for at de mener at dagens blodbankvirksomhet fungerer godt, og at det er mer hensiktsmessig å styrke de regionale blodbankene fremfor å sentralisere virksomheten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.2017

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2017