Samtykke til at Norge deltar i den 8. kapitaløkning i Det internasjonale utviklingsfond (International Development Association - IDA)

St.prp. nr. 119 for 1986-87, innst. S. nr. 19 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet