Finansiering av lokale til Nordisk Institutt for Odontologisk Materialprøving

St.prp. nr. 3, innst. S. nr. 42 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet