Representantforslag om å etablere alternativer til å fengsle barn i forbindelse med uttransportering etter utlendingsloven

Dokument 8:57 S (2016-2017), Innst. 321 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingunn Gjerstad, Karin Andersen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 23.05.2017 Innst. 321 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 57 S (2016-2017) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Ingunn Gjerstad om å etablere alternativer til å fengsle barn i forbindelse med uttransportering etter utlendingsloven. Forslagene fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2017