Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Pliktsystemet for torsketrålere

Meld. St. 20 (2016-2017)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.
Saken er trukket

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er trukket