Pliktsystemet for torsketrålere

Meld. St. 20 (2016-2017)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.
Saken er trukket

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er trukket