Offentlig finansiering av fiskeindustri og oppdrettsvirksomhet

St.prp. nr. 95, innst. S. nr. 255 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet