Representantforslag om poliklinisk tilpasning av aktivitetshjelpemidler for barn og oppfølging på avstand

Dokument 8:76 S (2016-2017), Innst. 314 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Kjenseth Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 23.05.2017 Innst. 314 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om poliklinisk tilpasning av aktivitetshjelpemidler for barn og oppfølging på avstand. Forslaget fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2017