Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Inger Koppernæs og Harald U. Lied, datert 17. februar 1987 om å åpne for privat risikokapital i Raufoss Ammunisjonsfabrikker

Dokument nr. 8:15 for 1986-87, Budsjett-innst. S. nr. 8 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald U. Lied, Inger Koppernæs, Per-Kristian Foss Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet