Norsk deltagelse i ESAs ARIANE-5 og COLUMBUS-programmer. Endring av bevilgningsforslaget for 1988 under kap. 924, Romvirksomhet

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 13, Budsjett-innst. S. nr. 8 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet