Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. 230 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 23.03.2017 Innst. 230 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 30.03.2017