Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. 230 S (2016-2017)

Vedtak 535

Med virkning fra 1. oktober 2016 fastsettes lønnen for høyesterettsdommere slik:

  • Høyesterettsjustitiarius kr 1 996 288 per år

  • Høyesterettsdommer kr 1 721 856 per år