Representantforslag om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen

Dokument 8:83 S (2016-2017), Innst. 480 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Iselin Nybø, Ketil Kjenseth, Ola Elvestuen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 13.06.2017 Innst. 480 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 83 S (2016-2017), jf. Innst. 480 S (2016-2017) og enstemmig vedtatt å be regjeringen fremme forslag til en norsk modell for et program for teknologiutvikling i vannbransjen, som et spleiselag mellom staten, kommunene og leverandørindustrien.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2017