Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.)

Prop. 99 L (2016-2017), Innst. 416 L (2016-2017), Lovvedtak 131 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 07.06.2017Innst. 416 L (2016-2017)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i politiregisterloven mv. Endringene skal implementere direktiv (EU) 2016/680 om beskyttelse av fysiske personer ved behandling av personopplysninger for å forebygge, etterforske, avdekke eller straffeforfølge lovbrudd eller gjennomføring av straffereaksjoner, og om fri utveksling av slike opplysninger.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.06.2017

  Behandlet andre gang i Stortinget 16.06.2017