Representantforslag om å styrke oppfølgingen i reetableringsfasen for personer utsatt for vold i nære relasjoner

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tynning Bjørnø, Kari Henriksen, Lise Christoffersen, Lene Vågslid, Sonja Mandt, Stine Renate Håheim, Tove Karoline Knutsen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 13.06.2017 Innst. 475 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å styrke oppfølgingen i reetableringsfasen for personer utsatt for vold i nære relasjoner. Følgende forslag ble vedtatt ved behandlingen av saken: «Stortinget ber regjeringen utrede om omvendt voldsalarm bør kunne benyttes som et straffeprosessuelt virkemiddel, rammene for slik bruk og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med eventuelle forslag om dette.»

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2017