Representantforslag om Handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv

Dokument 8:111 S (2016-2017), Innst. 391 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dag Terje Andersen, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Lise Christoffersen, Martin Henriksen, Odd Omland, Rigmor Aasrud, Stine Renate Håheim, Tove-Lise Torve Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 01.06.2017 Innst. 391 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandelt et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv. Stortinget vedtok følgende forslag: Stortinget ber regjeringen gjennomgå og vurdere hvordan Arbeidstilsynet kan ha en mer aktiv tilsynsrolle når det gjelder vilkårene knyttet til innleie av arbeidskraft, herunder likebehandlingsreglene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2017