Forslag fra stortingsrepresentant Pål Atle Skjervengen datert 15. oktober 1987 om uavhengig gransking av de offentlige pensjonsordninger

Dokument nr. 8:4, innst. S. nr. 21 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Pål Atle Skjervengen Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet