Forslag fra stortingsrepresentantene Hanna Kvanmo, Arent M. Henriksen, Magnar Sortåsløkken, Tora Aasland Houg, Kjellbjørg Lunde og Theo Koritzinsky datert 15. oktober 1987 angående overvåkings- og sikkerhetstjenestens virksomhet

Dokument nr. 8:5, innst. S. nr. 98 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arent M. Henriksen, Hanna Kvanmo, Kjellbjørg Lunde, Magnar Sortåsløkken, Theo Koritzinsky, Tora Aasland Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet