Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Jan P. Syse og Gunnar Fatland datert 29. oktober 1987 om konsesjonsbehandling av søknad fra Norsk Hydro, Lyse Kraft, Sunnhordland Kraftlag, Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap og Haugesund Energiverk (Gasskraftverk på Kårstø)

Dokument nr. 8:7,innst. S. nr. 174 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Fatland, Jan P. Syse, Per-Kristian Foss Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet