Rapport til Stortinget fra Stortingets granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star

Dokument 18 (2016-2017), Innst. 184 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.03.2018 Innst. 184 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 22.03.2018