Harberg, Svein

Harberg, Svein (1958-)

Parti:
Høyre
Representant for
Aust-Agder 2021-2025
Andre nestleder
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Ansiennitet:
14 år, 262 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Stortinget

Første visepresident
09.10.2021 - 30.09.2024

Fullmaktskomiteen

Medlem
01.10.2021 - 30.09.2025

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Andre nestleder
28.10.2021 - 30.09.2025

Valgkomiteen

Medlem
09.10.2021 - 30.09.2025

Stortingets delegasjon til Nordisk råd

Varamedlem
18.10.2022 - 30.09.2024

Biografi

Personalia

 • Født 30.07.1958 i Bergen
 • Sønn av kretssekretær Lars Harberg (1916-1995) og husmor Odlaug Møkkelgjerd (1917-2010)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Aust-Agder, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 2013 - 2017, H.
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 2017 - 2021, H.
 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 2021 - 2025, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2021-2025

  Første visepresident, Stortinget, 09.10.2021 - 30.09.2024

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Leder, Familie- og kulturkomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 12.10.2017 - 17.10.2017
  Første nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 17.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2021 - 28.10.2021
  Andre nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 28.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2017-2021

  Medlem, Den særskilte komité for å behandle Særskilt melding fra EOS-utvalget (Dokument 7:2 (2020-2021)), 25.02.2021 - 25.02.2021
  Første nestleder, Den særskilte komité for å behandle Særskilt melding fra EOS-utvalget (Dokument 7:2 (2020-2021)), 25.02.2021 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2015

  2017-2021

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 26.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 18.10.2022 - 30.09.2024

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Vara innpisker, Høyre, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem gruppestyret, Høyre, 04.10.2017 - 14.03.2018
  Innpisker, Høyre, 04.10.2017 - 15.03.2018
  Nestleder gruppestyret, Høyre, 14.03.2018 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole 1965-1974
 • Framnes folkehøgskole, musikklinjen 1975-1976
 • Driftsøkonom, NKS 1982

Yrke

 • Lagermedarbeider, Johan Aksdal engros 1974-1975
 • Salgssjåfør, Steinar Andersen Agentur 1976-1978
 • Ungdomsarbeider, Indremisjonssamskipnaden 1978-1980
 • Butikkmedarbeider, Berland Matsenter 1980-1982
 • Salgssjåfør, Bjarte Tolaas Agentur 1982-1984
 • Næringsdrivende, Ønskekjøp, SH Agentur, SH Reiser, Harberg AS 1983-2003 (div. prosjekt med funksjon daglig leder)
 • Senterleder, Odden Butikksenter 1988-1993
 • Salgssjef, Selektiv Invest 1993-1999
 • Daglig leder, Trainee Sør AS 2008-2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Grimstad Kommunestyre 1995-1999
 • Medlem Grimstad Kommunestyre 1999-2003
 • Ordfører Grimstad Formannskap 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 2003-2007
 • Medlem Fylkesutvalg, Aust-Agder 2007-2009

Offentlige verv

 • Varamedlem Kulturutvalget, Grimstad 1995-1999
 • Varamedlem Plan- og økonomiutvalget, Grimstad 1999-2003
 • Varamedlem Representantskapet for Aust-Agder kraftverk 1999-2003
 • Varamedlem Undervisningsutvalget, Grimstad 1999-2003
 • Medlem Kontrollnemnda, Grimstad 1999-2003
 • Varamedlem Styret for Agder Renovasjon 2003-2007
 • Medlem Rusplanutvalget, Grimstad 2003-2007
 • Medlem Plan- og økonomiutvalget, Grimstad 2003-2007
 • Medlem Agderrådet 2003-2007
 • Medlem Arbeidsmiljøutvalget, Grimstad 2003-2007
 • Medlem Forhandlingsutvalget, Grimstad 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Grimstad Høyre 1989-1989
 • Medlem Styret i Aust-Agder Høyre 1991-1993
 • Leder Styret i Aust-Agder Høyre 1993-2009
 • Medlem Høyres sentralstyre 1993-2009

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem og redaktør Styret i Radio Grimstad 1990-1996
 • Medlem Styret i Fotballklubben Jerv 1991-2000
 • Medlem Brukerrådet for representantordninger 2013-2019
 • Leder Brukerrådet for representantordninger fra 2019

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Stiftelsen Grimstad Bys Museer 2005-2009
 • Leder Styret for Stiftelsen Fjordane Utvandrersenter 2008-2011