Diverse endringer i Samferdselsdepartementets budsjettsforslag m.v. for 1988

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 4, Budsjett-innst. S. nr. 14. Tillegg nr. 1 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet