Deltagelse i forhøyelse av egenkapitalen i Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL) og om forslag fra representanten Carl I. Hagen om utredning av konsekvensene ved å gjøre SAS til et internasjonalt selskap

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4, II pkt. 1 og Budsjett-innst. S. nr. 6, Budsjett-innst. S. nr. 14 Tillegg nr. 1 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet