Videreføring av arbeidet med utredning av datasystemer i Tollvesenet (TVINN)

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 6, Budsjett-innst. S. nr. 2. Tillegg nr. 1 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet