Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)

Prop. 158 L (2016-2017), Innst. 47 L (2017-2018), Lovvedtak 4 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2017 Innst. 47 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer (forenklinger) i eiendomsmeglingsloven mot Rødt sin stemme; godkjenning av filialetablering, melding om skifte av foretakets ledelse, bruk av elektronisk kommunikasjon, tittelbruk og oppdragstakerens skriftlige oppgave.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.12.2017