Endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg)

Prop. 157 L (2016-2017), Innst. 45 L (2017-2018), Lovvedtak 7 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2017 Innst. 45 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i kommuneloven og i lov om flagging på kommunale bygninger, jf. Prop. 157 L (2016-2017). Endringene medfører at den statlige godkjenningsordningen for kommuneflagg oppheves og det fastslås at kompetansen til å vedta kommunevåpen og kommuneflagg ligger hos det enkelte kommunestyre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 11.12.2017