Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg)

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 28. november 2017

Karin Andersen

Siri Gåsemyr Staalesen

leder

ordfører