Sammenslåing av Utenriksdepartementet og Departementet for handel og skipsfart, og effektivisering av utenriksforvaltningen

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 10, Budsjett-innst. S. nr. 2. Tillegg nr. 2 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt finans-, forsvars-, samferdsels-, sjøfarts- og fiskeri- og utenriks- og konstitusjonskomiteen til uttalelse

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet