Endring av departementsstrukturen. Utvidelse av Industridepartementet til Næringsdepartementet

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 12, Budsjett-innst. S. nr. 2. Tillegg nr. 3 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen (Utkast til innstilling er forelagt energi- og industri-, kommunal- og miljøvern- og samferdselskomiteen til uttalelse)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet