Løyving til gjennomføring av avtale om fotokopiering i statsadministrasjonen

St.prp. nr. 41, innst. S. nr. 41 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet