Samtykke til godtaking av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av våpen (vidareutvikling av Schengen-regelverket)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 27.02.2018 Innst. 145 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling om samtykke til godkjenning av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av våpen. Endringsdirektivet er en videreutvikling av Schengen-regelverket, og formålet er å bedre våpenkontrollen for å hindre misbruk av våpen og kriminelle handlinger. Stortingets vedtak om samtykke var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2018

   Behandlet i Stortinget: 08.03.2018