Gjennomføring av råfiskloven og tilvirkerloven i 1984, 1985 og 1986

St.meld. nr. 18, innst. S. nr. 78 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet