Suppleringsvalg av et medlem og et varamedlem til representantskapet i Christiania Bank og Kreditkasse

Innst. S. nr. 29 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet